OctoML مدل های یادگیری ماشین را به عملکردهای نرم افزاری تبدیل می کندمفهوم دیجیتال هوش مصنوعی فناوری مدرن اینترنت و فرآیندهای نوآورانه رندر سه بعدی را نشان می دهد


امروز، OctoML یک پلتفرم استقرار مدل جدید را معرفی کرد که ادعا می کند «نقطه عطف بزرگی برای جامعه توسعه دهندگان هوش مصنوعی است.» بیشتر بخوانید.