Valve Team Fortress 2 را به روز کرد، اما مشکل ربات را برطرف نکردتیم قلعه 2


Valve آپدیت جدید و کوچکی را برای Team Fortress 2 ارائه کرد که برخی از اکسپلویت ها را برطرف می کند، اما مشکل ربات را حل نمی کند. ادامه مطلب