آیا بایننس می تواند کریپتو را ذخیره کند؟ مدیر عامل در مورد آن فکر می کنداز آنجایی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به هدفی برای شکایت در مورد سقوط ترالونا تبدیل می شود، چانگ پنگ “CZ” ژائو پشیمان نیست.