شرکت Cypher Games ترکیه 3.2 میلیون دلار برای بازی های معمولی موبایل جمع آوری کرده استتیم سایفر


جدیدترین استودیوی بازی سازی موبایل در ترکیه، Cypher Games، 3.2 میلیون دلار سرمایه اولیه را برای توسعه بازی های معمولی موبایل جمع آوری کرده است. بیشتر بخوانید.